Seniorenvereniging KBO Bemmel-Doornenburg is een non-profit organisatie van en voor senioren van 50+ tot 100+. Onze organisatie is actief in het gebied van Bemmel tot Doornenburg. Onze vereniging is aangesloten bij de Federatie Algemene Seniorenverenigingen (FASv) en de Koepel Gepensioneerden. Met ruim 2.100 leden behartigen wij de belangen van senioren in de gemeente Lingewaard.


Wij participeren in Senioren Netwerk Lingewaard (SNL) en via dat platform onderhouden we contact met de gemeente Lingewaard en wordt er samengewerkt met de Stichting Welzijn Lingewaard.

Tien keer per jaar krijgt u de Majje, ons verenigingsblad, in de bus, samen met het Vijftig+ Magazine.

U kunt deelnemen aan cursussen, georganiseerd door de Groep Senioren Actief Bemmel (SAB). Het bestuur van onze vereniging heeft regelmatig contact en overleg met de SAB, dat geen leden maar wel een eigen bestuur kent en als zodanig verantwoordelijk is voor planning en uitvoering van activiteiten op het gebied van sport, beweging en educatie. Statutair is vastgelegd dat drie van de vijf SAB-bestuursleden worden aangewezen op voordracht van het KBO-bestuur.

Naast de SAB-activiteiten (zie ook elders op deze website) worden ook bij regelmaat informatiebijeenkomsten en ontmoetingsbijeenkomsten georganiseerd door het bestuur van de Seniorenvereniging KBO Bemmel-Doornenburg.
Ook zijn er diverse financiële voordelen te verkrijgen zoals o.a. een korting op een abonnement bij Laco in Bemmel en via de persoonlijke ledenpas. Vanaf begin 2022 rijdt onze Dorpsauto voor vervoer van senioren in de kernen Bemmel, Haalderen en Ressen, die zich niet of moeilijk zelfstandig kunnen verplaatsen in deze kernen.

Wij bieden u dus op allerlei terreinen ondersteuning om gelukkig en waardig oud te worden en u kunt zich als vrijwilliger aanmelden om ons daarbij een handje te helpen. Zie daarvoor ook verderop onder ‘Activiteiten KBO’.