Wat leuk dat u zich wilt aanmelden bij onze vereniging. U kunt daarvoor onderstaand formulier gebruiken. Het lidmaatschap met onze seniorenvereniging geldt voor een heel kalenderjaar.


Aanmeldformulier


Lidmaatschap / Contributie
U gaat het lidmaatschap met onze seniorenvereniging aan voor een heel kalenderjaar. Het bedrag van de contributie wordt door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. De contributie bedraagt 22,00 euro per lid per kalenderjaar. Nieuwe leden ingeschreven vóór 1 oktober betalen 22,00 euro. Nieuwe leden ingeschreven na 1 oktober betalen 10,00 euro voor het lidmaatschap van dat jaar. Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Contributiewijzigingen worden schriftelijk, via e-mail of via De Majje aan u kenbaar gemaakt. De afschrijving van de contributie vindt jaarlijks in januari plaats op basis van de door u afgegeven incasso-machtiging. Voor nieuwe leden vindt de afschrijving plaats nadat zij zich hebben aangemeld.

Machtiging
Door het insturen van dit formulier geeft u toestemming aan de Seniorenvereniging KBO Bemmel-Doornenburg om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de Seniorenvereniging KBO Bemmel-Doornenburg. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Seniorenvereniging KBO Bemmel-Doornenburg. Incassant ID NL82ZZZ091514420000.

Opzeggen lidmaatschap
Het lidmaatschap opzeggen dient schriftelijk of per e-mail aan de ledenadministratie te geschieden en kan tot en met 1 december van het lopende verenigingsjaar. De gehanteerde opzegtermijn is noodzakelijk omdat onze jaarlijkse bijdragen aan de Federatie van Algemene Seniorenverenigingen (FASv) en Koepel Gepensioneerden (KG) ook in rekening worden gebracht op basis van het aantal leden per 1 januari van het nieuwe verenigingsjaar. Daarnaast worden de oplagen van De Majje en het 50+ Magazine ook vooraf ingekocht op basis van het aantal leden. Aangezien u het lidmaatschap aangaat per kalenderjaar, wordt bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap dan ook geen restitutie over een deel van het jaar gegeven.

Privacyverklaring
Meer informatie over onze privacybepalingen.