Het nieuwe pensioenstelsel komt er aan. Het zal ook voor senioren ingrijpende gevolgen hebben.


Aangelegenheden rond INKOMEN van de senior zijn voor onze vereniging ook een zorg. We denken dan vooral aan de AOW en het pensioeninkomen, aan echte armoede wanneer er geen pensioeninkomen is, het nieuwe pensioenstelsel dat er aan zit te komen, de kosten (energieprijzen) voor met name het wonen in een klimaatvriendelijke wereld, enzovoort. Hoe komen onze senioren daar in de komende jaren zonder al te veel kleerscheuren doorheen en wat te doen als dat niet lukt (toeslagen overheid, samenwerken met Tafeltje Dekje en Voedselbanken e.d.). Dus vooral aandacht voor:

  • De gevolgen van het nieuwe pensioenstelsel voor de senior;
  • Hulp bij de opgave van de inkomstenbelasting;
  • Vragen beantwoorden (i.s.m. de notaris) rond erfenis/nalatenschap;
  • Doorverwijzing naar financieel ter zake kundigen;
  • Enzovoort.