Onze vereniging kan steunen op een groot aantal vrijwilligers voor allerlei activiteiten . . .


In onze Seniorenvereniging zijn veel leden met regelmaat vrijwillig actief bezig iets voor andere senioren te doen. We denken daarbij vooral aan:

  • de verzorgers van ons prachtige blad De Majje;
  • onze Lief en Leed vrijwilligers, die telkens weer zorgen voor een kaartje of bloemetje aan huis;
  • de personen die hun hulp aanbieden bij het invullen van de inkomstenbelasting;
  • personen die klusjes uitvoeren voor senioren die er niet meer toe in staat zijn;
  • onze vrijwillige ouderenadviseurs (VOA);
  • de leden van onze commissie, die de jaarlijkse grote recreatieve bijeenkomsten organiseert;
  • de leden van de commissie ter voorbereiding van jubilea, zoals het 40-jarig jubileum in 2022;
  • de bestuurders van de vereniging en
  • alle anderen die minder structureel maar meer incidenteel individueel of via werkgroepen zich inspannen om uw leven in de laatste fase het aangenamer en zinvoller voor u te laten zijn.

Speciale aandacht gaat de komende jaren uit naar deelname in het nieuwe VOA-project. Lingewaard breed zullen in 2022 twaalf nieuwe VOA’s worden opgeleid, die op afroep via een coördinatiepunt u kunnen helpen bij het snel en effectief oplossen van brandende vraagstukken.
Naast deze goed opgeleide adviseurs blijft uiteraard grote behoefte aan veel vrijwillige ‘senioren’, die zich voor onze senioren op allerlei terrein kunnen en willen inzetten. Als u iets wilt doen voor andere senioren, kunt u dat te allen tijde kenbaar maken bij ons secretariaat of via de bestuursleden die u met naam en toenaam aantreft in onze Majje.
Hieronder wordt aangegeven op welke terreinen dat kan.