Ook Zorg en Welzijn heeft in het verlengde van de eerstelijnszorg onze voortdurende aandacht . . .


De zorg voor het lichamelijk en geestelijk welzijn – ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’ – van senioren staat hoog in ons vaandel. Natuurlijk is het zo dat veel hulp aan senioren via de professionele hulpverleners loopt. Thuiszorg, verpleegzorg, eerstelijnszorg via huisarts en mantelzorg zijn daarvan de belangrijkste. Daarnaast kunnen ook wij een bijdrage leveren in termen van:

  • Burenhulp in eigen buurt
  • Ontlasten van mantelzorgers
  • Vrijwillige hulp in verpleegsituaties
  • Op bezoek gaan bij hen die om wat aandacht of een praatje vragen;
  • Enzovoort.