Onze verenigingen heeft een aantal duidelijke doelstellingen. In de basis gaat het om de behartiging van uw belangen als senior in Lingewaard. Wilt u er meer over weten? Hieronder geven we uitgebreid uitleg.


De naam van onze vereniging geeft het werkgebied aan: onze leden (ruim 2500) wonen verspreid over het grondgebied van de gemeente Lingewaard. Mede vanwege het grote aantal leden is onze vereniging een gewichtige medespeler op allerlei terreinen. We spreken een duchtig woordje mee op het gebied van belangenbehartiging voor senioren. Dit gebeurt in het Senioren Netwerk Lingewaard (SNL), waarin alle ouderenverenigingen uit de gemeente vertegenwoordigd zijn en die rechtstreeks contact hebben met de wethouder en ambtenaren voor ouderenzorg. Ook wordt er samengewerkt met de Stichting Welzijn Lingewaard, waar allerlei problemen die ouderen tegenkomen, besproken en eventueel verholpen kunnen worden. Verder proberen we financiële voordelen te verwerven, (bv collectieve korting op ziektekostenverzekeringen, korting bij de LACO).

Waarom onze vereniging?
Onze vereniging biedt u voor een klein bedrag per jaar ondersteuning om gelukkig en waardig ouder te worden en te blijven!

Informatie, cursussen en recreatie
De KBO organiseert informatiebijeenkomsten op allerlei gebieden en kan u de weg wijzen naar cursussen. Die cursussen op het terrein van sport en bewegen worden georganiseerd door de Groep SAB (Senioren Actief Bemmel). Via de SAB worden die cursussen door de gemeente Lingewaard gesubsidieerd.
Ook worden er regelmatig gezellige bijeenkomsten georganiseerd voor de leden, waarbij ontmoeten een belangrijk doel is (Lentefeest, Dag van de Ouderen, Kerstviering, Nieuwjaarsbijeenkomst, Seniorenzitting).

Zelf meedoen
U wordt de gelegenheid geboden om zelf actief als vrijwilliger aan de slag te gaan in de eigen woonkern: bestuurslid, bezorger of redacteur Majje, vrijwillige ouderenadviseur, hulp bij invullen belastingen, deelnemer werkgroep, chauffeur dorpsauto, etc. Zie ook onder Activiteiten KBO.

De Majje
Onze vereniging heeft een eigen maandblad: de Majje! Vorig jaar uitgeroepen door de Unie KBO tot het op één na beste KBO-verenigingsblad voor ouderen in Nederland. Tien keer per jaar valt die in uw brievenbus samen met het landelijke maandblad 50+ Magazine.