Het juist en volledig invullen van de belastingaangifte blijkt voor veel mensen een lastige opgave. Elk jaar wordt een aantal zaken gewijzigd. Gemaakte fouten bij het invullen van het belastingformulier kunnen leiden tot te hoge aanslagen of ander 'vervelend gedoe' (bijvoorbeeld onjuiste aanslagen of een verzoek om aanvullende informatie) met de belastingdienst. Soms is het verstandig om een 'Voorlopige Aanslag' aan te vragen of te wijzigen.


Zorg- en huurtoeslag
Naast de inkomstenbelasting besteden de invulhulpen ook aandacht aan de toeslagen. Zo nodig kunnen zij die aanvragen, maar er wordt vooral bekeken of u niet te veel toeslag krijgt in verhouding tot uw (huidige!) inkomen, waardoor u achteraf moet terugbetalen. Die vervelende situatie proberen zij te voorkomen.
Het blijft dus interessant om u goed te laten adviseren en helpen!

Wanneer u in de periode januari/februari géén aangiftebrief van de belastingdienst heeft ontvangen of juist bericht dat u voortaan géén aangifte meer hoeft te doen, denkt u misschien "dat is mooi, hoef ik ook niets te betalen". Dat is dan jammer, want mogelijk hebt u nog wel recht op teruggave van teveel ingehouden inkomstenbelasting.
Daarom onze oproep: bij twijfel, laat u adviseren door onze invulhulpen!
Zij komen op afspraak bij u thuis; uw gegevens worden absoluut vertrouwelijk behandeld.

De belastingdienst wil dat de invulhulpen gebruikmaken van de bij hun al bekende gegevens. Daarom moeten zij wachten tot 1 maart van het jaar.

Mocht u een brief van de belastingdienst krijgen, bewaar deze dan goed!

U kunt zich melden bij:
Ger Stokman (06 - 48 83 30 73)
René Haegens (0481 - 46 22 56)
Wim van Meerkerk (0481 - 46 30 01)