Afbeelding bij nieuwsbericht Algemene Ledenvergadering goed bezocht

Algemene Ledenvergadering goed bezocht

Op 23 maart vond er weer een goedbezochte algemene vergadering van de Seniorenvereniging Bemmel-Doornenburg plaats. Na de vergadering werd er een presentatie gegeven over het huidig pensioenstelsel en de toekomst van ons pensioen. 


In de vergadering heeft men afscheid genomen van de voorzitter Ben Platenkamp alsmede van bestuurslid Marianne Cartwright van de Commissie Ontmoetingen, die aftredend en niet herkiesbaar waren. Vanwege zijn gezondheid was de voorzitter niet aanwezig, maar beide werden bedankt voor hun tomeloze inzet voor onze vereniging. De benoeming van de nieuwe voorzitter, Rien van Eldijk, werd door de vergadering met een meerderheid aanvaard.

Tijdens de presentatie van de jaarcijfers werd er uitvoerig ingegaan op de exploitatie van onder andere de Dorpsauto, waaruit bleek dat er zeker behoefte is aan de mobiliteitsvraag voor de doelgroep; de mensen die slecht ter been zijn of in een sociaal isolement zijn of dreigen te komen.

Naast het benoemen van de afgelopen activiteiten, mede door corona op een lager pitje dan voorgaande jaren, werd er een nieuw activiteitenplan gepresenteerd. Een aantal activiteiten moet nog zijn beslag krijgen het lopend jaar, maar voor de jaarlijkse vieringen zijn er al definitieve data genoemd. Zoals: Lentefeest op 24 mei,  Dag van de Ouderen op 6 oktober, de Kerstviering op 14 december en de Nieuwjaarsreceptie op 13 januari 2024.
Wilt u ook graag deelnemen aan deze activiteiten? Wordt dan lid van onze vereniging of geef uzelf op als actief lid om de activiteiten mede te organiseren. 

De meeste belangstelling van deze middag ging uit naar de gastspreker die de vereniging had weten te strikken: Corné van Bergen, om over het Nieuwe Pensioenstelsel het één en ander uit te leggen. Hoewel de heer van Bergen aangaf zichzelf als ‘neutraal’ te beschouwen, bleek uit zijn presentatie dat hij een warm voorstander van de nieuwe wet is. In zijn ogen is die noodzakelijk, een stuk beter dan veel mensen denken en kunnen pensioenfondsen er goed mee uit de voeten. Die stellingname leidde tot veel vragen en een geanimeerde discussie. 

De vergadering werd afgesloten met een borrel en een gezellig samenzijn, waar de agendapunten nogmaals werden besproken in informele sfeer. 
Fotoserie(s)
2023-03-23 Algemene Ledenvergadering

Gepubliceerd op: 7 april 2023