Afbeelding bij nieuwsbericht Burenruzie bij het Gerechtshof

Burenruzie bij het Gerechtshof

Op 22 februari jl. was het dan eindelijk zover. We konden een strafzitting bijwonen bij het Gerechtshof in Arnhem.
Een eerdere zitting werd in november 2022 op het laatst afgeblazen door ziekte onder de raadsheren (rechters).
Nu ontkwam één van de raadsheren ook niet aan corona en volgde hij de zaken via een beeldverbinding.


Met een groep van 16 leden van de seniorenvereniging verzamelden we ons bij het Paleis van Justitie.
We hebben 2 zaken met in totaal 3 verdachten bijgewoond.
Beide zaken hadden veel met elkaar te maken.
De eerste zaak was van een notoire pestkop die zijn buren al jaren het leven zuur maakte.
De tweede zaak betrof de beide buren.
Een hoog “mr. Visser doet uitspraak” gehalte.
Na jarenlang te zijn gepest namen de buren zich voor te verhuizen. Op de dag van de verhuizing sprak de verdachte uit de eerste zaak de minderjarige zoon van de buren op een vervelende en bedreigende toon aan. Die ging naar zijn moeder en die ging verhaal halen. Dat mondde uit in een handgemeen en geschreeuw van de vrouw. Daarop kwam haar man naar buiten en nam in het voorbijgaan een honkbalknuppel(tje) uit de paraplubak mee. Daar sloeg hij de verdachte uit zaak 1 mee op zijn arm. De honkbalknuppel werd hem ontfutseld en hij kreeg van de buurman uit zaak 1 daar een beuk mee op zijn hoofd.
De politie kwam er aan te pas en de man moest met een hoofdwond naar het ziekenhuis.

De zaak tegen de eerste verdachte:
Voor het slaan met de honkbalknuppel is hij niet vervolgd. De zaak is geseponeerd, omdat hij uit noodweer handelde.
Hij is wel vervolgd voor het plegen van geweld tegen zijn buurvrouw.
Nadat hij was veroordeeld tot een geldboete bij de rechtbank ging de verdachte in hoger beroep
In hoger beroep vorderde de advocaat-generaal (de officier van justitie in hoger beroep) vrijspraak. Er was wel volgens hem wel bewijs, maar de overtuiging ontbrak.
Het gerechtshof sprak de verdachte vrij.

De zaak tegen de tweede en derde verdachte:
De vrouw wordt vervolgd voor openlijke geweldpleging tegen de buurman.
Bij de rechtbank wordt ze ontslagen van alle rechtsvervolging. De officier van justitie gaat in hoger beroep.
In hoger beroep is bewezen: openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen. Vrij vertaald heeft zij samen met haar man geweld gepleegd tegen de buurman uit zaak 1.
Het gerechtshof komt vervolgens tot de conclusie dat het beroep op noodweer slaagt en de verdachte is ten aanzien van het bewezenverklaarde niet strafbaar. Er volgt ontslag van alle rechtsvervolging.
De man wordt vervolgd voor poging tot zware mishandeling. De rechtbank veroordeelde hem tot een taakstraf van 80 uren.
In hoger beroep is bewezen: poging tot zware mishandeling.
Het gerechtshof veroordeelt hem tot een voorwaardelijke taakstraf van 60 uur. Als hij zich 2 jaar gedraagt dan wordt deze straf niet ten uitvoer gelegd.
De inbeslaggenomen honkbalknuppel wordt verbeurd verklaard.

De aanwezigen hebben met verbazing de zaken gevolgd. Wij -de aanwezigen- zouden n.a.v. hetgeen we hoorden op de zitting de 1e verdachte hebben gestraft en de buren vrijgesproken (of een heel licht strafje hebben gegeven).
Helaas kennen wij de achtergrond en de inhoud van het strafdossier niet. Daaruit kan wel eens heel iets anders naar voren komen.

Al met al een leuke ervaring en het voornemen is om aan het eind van het jaar weer een keer een zitting te gaan bijwonen.

Geïnteresseerd geraakt naar wat het Gerechtshof precies heeft geoordeeld in deze zaken? Kijk dan op www.rechtspraak.nl en zoek de navolgende uitspraken:
ECLI:NL:GHARL:2023:1964 = zaak 1
ECLI:NL:GHARL:2023:1965 = zaak 2 (de buurvrouw)
ECLI:NL:GHARL:2023:1963 = zaak 2 (de buurman)

Erik Bruins

Gepubliceerd op: 25 maart 2023