Afbeelding bij nieuwsbericht Nieuwe Statuten Seniorenvereniging KBO Bemmel-Doornenburg

Nieuwe Statuten Seniorenvereniging KBO Bemmel-Doornenburg

Op 24 maart 2022 heeft de Algemene Ledenvergadering het voorstel overgenomen om de statuten van onze vereniging op onderdelen te wijzigen en opnieuw integraal vast te stellen. De statuten zijn weer up-to-date en voldoen daarmee ook aan de recentste wettelijke voorschriften.


Op 31 maart j.l. werd dit besluit notarieel vastgelegd door ondertekening van de akte ten kantore van Notaris Van Schaik. Daarmee  kon ook onze nieuwe naam ‘Seniorenvereniging KBO Bemmel-Doornenburg’ officieel worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Gepubliceerd op: 12 april 2022