Afbeelding bij nieuwsbericht Teken nu de petitie voor een écht goed pensioen!

Teken nu de petitie voor een écht goed pensioen!

Het pensioen staat al twaalf jaar stil. Gepensioneerden én werkenden is nu een koopkrachtig pensioen beloofd. Maar in het wetsvoorstel voor het nieuwe stelsel is het allerminst zeker dat we zo’n koopkrachtig pensioen krijgen. Er zijn beslist aanpassingen nodig voor we met het nieuwe stelsel kunnen instemmen.


 


                          P e t i t i e

Wij
De Seniorencoalitie, bestaande uit de Koepel Gepensioneerden (waar wij bij aangesloten zijn!), ANBO, KBO-PCOB, NOOM en medestanders

constateren
Dat het tijd wordt dat de overheid een belofte gaat inlossen:
- dat het koopkrachtige pensioen er komt,
- dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd.
Maar die belofte zal niet worden ingelost met het wetsvoorstel voor een nieuw pensioenstelsel, zoals dat er nu ligt. Daarvoor moet de pensioenwet worden aangepast; er moet een aantal belangrijke en wezenlijke aanpassingen in de voorgenomen Wet Toekomst Pensioenen komen.

en verzoeken
1. Pas de pensioenwet aan om blijvend te kunnen indexeren;
2. Pas de pensioenwet aan voor een eerlijke verdeling van de pensioenpot;
3. Pas de pensioenwet aan zodat gepensioneerden echt kunnen meepraten.

Waarom deze actie?
Binnenkort besluit de Tweede Kamer hoe ons nieuwe pensioenstelsel - dat uiterlijk in 2027 ingaat - eruit komt te zien. Daarin staan ook afspraken over de komende jaren, de periode dus voordat het nieuwe stelsel van kracht wordt. De ouderenorganisaties Koepel Gepensioneerden, ANBO, KBO-PCOB en NOOM wijzen het wetsvoorstel zoals het er nu ligt af en kunnen alleen instemmen als aan hun eisen wordt tegemoet gekomen. Het nieuwe pensioenstelsel is een enorme stelselwijziging met gevolgen voor alle gepensioneerden én toekomstige gepensioneerden in ons land. Dat moet niet even snel door de Tweede Kamer worden gedrukt, zoals nu gaat gebeuren.

Teken dus nu de petitie! Ga daarvoor naar deze link.

Gepubliceerd op: 31 augustus 2022