Henk Peperkamp, voorzitter
Willemien Hermsen, secretaris, coördinator
Henk van de Looi, penningmeester
Anja Berns, coördinator
Erik Bruins
De coördinatoren en penningmeester worden bij hun werkzaamheden ondersteund door Nol en José van Rossum.